Video: Gudenieku baznīcā skan atjaunotās ērģeles

Publicēts: 07.12.2012. @ 15:13


Skrundas televīzijas sižets par atjaunotajām Svētā Jāņa Kristītāja Gudenieku katoļu baznīcas ērģelēm. Pēc vairāku mēnešu restaurācijas Adventa pirmā svētdienā tās atkal kuplināja liturģiju. Par ērģeļu vēsturi un restaurācijas gaitu stāsta Kuldīgas mūzikas skolas skolotāja S.Pavloviča un Gudenieku draudzes prāvests A.Vasiļevskis.