Liepājas diecēzei 80. Jubilejas dievkalpojums Piltenē

Publicēts: 30.05.2017. @ 08:37

© Katedrāle.lv

27.maijā Piltenē, pirmatnējās Kurzemes bīskapijas centrā (13.gs.-16.gs.), notika atjaunotās Liepājas diecēzes 80.jubilejas Sv.Mise, kuru vadīja Apustuliskais nuncijs P. L. Kintana kopā ar Liepājas bīskapu, emeritēto Jelgavas bīskapu un diecēzes priesteriem. Dievkalpojumā piedalījās ticīgie no dažādām Liepājas diecēzes draudzēm.