Kristapa Oliņa ordinācija par diakonu

Publicēts: 18.06.2017. @ 15:23

© Katedrāle.lv