Bīskapa E.Pavlovska vizitācija Alsungā

Publicēts: 08.10.2012. @ 07:36


Liepājas diecēzes Apustuliskā administratora bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija Alsungas Svētā Miķeļa draudzē. Bīskapa vizitācija draudzē notika tās aizbildņa svētā erceņģeļa Miķeļa svētkos, kas ir šīs draudzes titulsvētki. Svētā Miķeļa svētki jeb Miķeļdiena Alsungā jau kļuvuši par ikgadēju tradīciju pilsētas mērogā. Šajā dienā daudzi uz baznīcu dodas tautas tērpos, un dievkalpojuma liturģijā skan baznīcas dziedājumi suitu sievu manierē.